W ubiegłym tygodniu Bartosz Kwiatkowski brał udział w Vehicle-Grid Integration Summit, którego gospodarzem by Duński Uniwersytet Techniczny. W swoim CEO driv2e artykule przedstawia najciekawsze konkluzje z tego wydarzenia.

„Uważam, że zarówno samochody, jak i sprzęt do ładowania muszą być tanie, aby mogły znaleźć swoje miejsce na rynku. Dopóki ładowarki V2G są skomplikowane i drogie, jednokierunkowe inteligentne ładowanie pozostanie technologią dominującą. Ładowarka powinna być bramą między samochodem a siecią, urządzeniem przystępnym cenowo dla konsumentów, a nie fantazyjną migającą szafką”– pisze Bartosz Kwiatkowski.

Artykuł „What Can One Do With an Electric Car?” (tylko w języku angielskim) można przeczytać na LinkedIn.