Innowacje.

E-mobility. Energia. Budynki komercyjne.

Driv2e wdraża innowacyjne rozwiązania IT wspomagające zarządzanie energią elektryczną i ciepłem w budynkach wielkokubaturowych. Rozwiązania te są efektem prac polskich naukowców w ramach projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez spółkę Virtual Power Plant przy wsparciu finansowym ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontekst

Co roku na europejskie drogi będą wyjeżdzały setki tysięcy nowych samochodow elektrycznych (Electric vehicles, EV). Będzie to wyzwanie dla użytkowników tych pojazdów, bo dotychczas nie znaleziono odpowiedzi na wiele pytań eksploatacyjnych. Z wysokim prawdopodobieństwem w nocy będziemy ładowali tanio samochody pod domem. Niską cenę zapłacimy również pozwalając na ładowanie wielogodzinne w ciągu dnia. A ile zapłacimy za szybkie uzupełnienie baterii samochodu w ciągu kilkudziesięciu minut?

Szybkie ładowanie samochodów elektrycznych poza godzinami nocnymi może być jeszcze długo droższe niż korzystanie z paliwa tradycyjnego.

Dlaczego?

Tradycyjna sieć dystrybucji energii (po stronie OSD) wymaga kosztownej rozbudowy.

Punktów szybkiego ładowania EV jest relatywnie mało, stąd niska konkurencja między dostawcami usług ładowania z dużą mocą – można pokusić się nawet o hipotezę, że właściciele stacji benzynowych przy autostradach wyznaczą ceny ładowania EV ekwiwalentnie do strat z tytułu redukcji przychodów na sprzedaży paliwa.

Dlaczego punktów szybkiego ładowania EV jest relatywnie mało?

Brak odpowiedniej premii dla właścicieli nieruchomości komercyjnych adekwatnej do złożoności czynności wymaganych do prawidłowej obsługi klientów – użytkowników samochodów elektrycznych.

Wyższe koszty utrzymania (np. opłaty miesięczne z tytułu tzw. mocy zamówionej) oraz koszty inwestycyjne – ładowarki o wyższej mocy są istotnie droższe niż te o niższej mocy ładowania.

Niska rentowność ze względu na niekorzystny stosunek kosztów do niskich potencjalnych przychodów ze względu na brak dużej liczby użytkowników EV.

Ryzyka?

Przekroczenia mocy zamówionej w umowach z OSD

Niewłaściwie wybrane lokalizacje ładowarek – ryzyko nietrafionej inwestycji.

driv2e

To usługa, dzięki której ładowanie samochodu elektrycznego pod biurowcem, centrum handlowym lub w pobliżu nowoczesnego obiektu sportowego odbywa się szybciej i taniej.

Jak to możliwe?

Wystarczy skoordynować potencjał, który zapisany jest w inercji termicznej (oraz zdolności do przesuwania chwilowego zapotrzebowania na energię) nowoczesnych budynków z zarządzaniem na bieżąco mocą ładowania samochodów elektrycznych w obrębie najbliższej infrastruktury sieci energetycznej. Takie właśnie zarządzanie realizowane będzie przez optymalizator driv2e – będący rozszerzeniem innowacyjnej technologii Enabler DSR, a dla biurowców oBEMS.

Tradycyjnie zużywana przez nowoczesne budynki energia elektryczna nie jest optymalizowana – w zakresie, który jest zapewniany przez aplikacje takie jak Enabler DSR lub oBEMS.

Blockchain w energetyce

Trudno wyobrazić sobie pełną digitalizację sektora energetyki bez zastosowania technologii blockchain. Obecnie pracujemy nad jednym z pierwszych w Polsce wdrożeń blockchaina w energetyce. 

Masz pytanie?

13 + 1 =