Innowacje.

Elektromobilność. Energia. Budynki komercyjne.
driv2e zapewnia innowacyjne rozwiązania IT wspomagające optymalizację zarządzania zużyciem energii elektrycznej i ciepła w budynkach wielkokubaturowych. Wykorzystujemy rozwiązania najwyższej klasy, będące efektem współpracy Virtual Power Plant oraz polskich naukowców przy wsparciu finansowym ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontekst

Co roku na europejskie drogi będą wyjeżdżały setki tysięcy nowych samochodów elektrycznych (Electric vehicles, EV). Będzie to wyzwanie dla użytkowników tych pojazdów, bo dotychczas nie znaleziono odpowiedzi na wiele pytań eksploatacyjnych. Z wysokim prawdopodobieństwem w nocy będziemy ładowali tanio samochody pod domem. Niską cenę zapłacimy również pozwalając na ładowanie wielogodzinne w ciągu dnia. A ile zapłacimy za szybkie uzupełnienie baterii samochodu w ciągu kilkudziesięciu minut?

Szybkie ładowanie samochodów elektrycznych poza godzinami nocnymi może być jeszcze długo droższe niż korzystanie z paliwa tradycyjnego.

Dlaczego?

Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna wymaga kosztownej rozbudowy w obszarach szczególnego zapotrzebowania na ładowarki.

Punktów szybkiego ładowania EV jest relatywnie mało, stąd konkurencja między dostawcami usług szybkiego ładowania jest niewielka.

Dlaczego punktów szybkiego ładowania EV jest relatywnie mało?

Brak odpowiedniej premii dla właścicieli nieruchomości komercyjnych adekwatnej do obowiązków związanych z prawidłową obsługą klientów – użytkowników samochodów elektrycznych.

Koszty utrzymania (np. opłaty miesięczne z tytułu tzw. mocy zamówionej) oraz koszty inwestycyjne – ładowarki o wyższej mocy są wielokrotnie droższe niż powolne.

Niska rentowność ze względu na niewielką – choć rosnącą – liczbę EV.

Ryzyka?

Przekroczenia mocy zamówionej w umowach z OSD.

Niewłaściwie wybrane lokalizacje ładowarek – ryzyko nietrafionej inwestycji.

driv2e

driv2e to nakładka optymalizująca pracę systemów energochłonnych nieruchomości komercyjnych. Jest usługą, dzięki której ładowanie samochodu elektrycznego pod biurowcem, centrum handlowym lub w pobliżu nowoczesnego obiektu sportowego odbywa się szybciej i taniej.

Jak to możliwe?

Wystarczy wykorzystywać dostępną energię bardziej efektywnie. Nawet do 30% energii wykorzystywanej w budynkach komercyjnych jest zużywane bez potrzeby. Zaoszczędzona moc i energia mogą być wykorzystane do ładowania samochodów elektrycznych najemców. Każdy budynek posiada swoistą elastyczność termiczną, możliwą do wykorzystania dzięki aktywnemu zarządzaniu systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi (HVAC). Systemy HVAC powinny dynamicznie reagować na warunki atmosferyczne i bieżące wykorzystanie pomieszczeń, a także zapotrzebowanie na moc ze strony punktu ładowania – w ramach ograniczeń technicznych przyłącza.

Takie właśnie zarządzanie realizowane będzie przez optymalizator driv2e – będący rozszerzeniem innowacyjnej technologii Enabler DSR (dla biurowców oBEMS, dla basenów OHT).

Masz pytanie?

12 + 9 =