Kontakt.

E-mobility. Energia. Budynki komercyjne.

 

driv2e Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

biuro@driv2e.pl

www.driv2e.pl

www.facebook.com/driv2e

KRS: 0000720823 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN

NIP: 5213815036

 

 

Grupa VPPlant / Virtual Power Plant Sp. z o.o.

ul. Dubois 114/116 lok. 2.30.
93-465 Łódź

Biuro w Warszawie:
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

biuro@vpplant.pl

www.vpplant.pl

www.facebook.com/VirtualPowerPlant

KRS: 0000 452175 w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 47 500,00 PLN

NIP: 9471981858

 

Masz pytanie?

8 + 3 =