Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce przygotowały raport na temat rozwoju elektromobilności i problemu zintegrowania pojazdów elektrycznych z sieciami elektroenergetycznymi. Publikacja systematyzuje wiedzę o założeniach koncepcji Vehicle-to-Grid i konfrontuje ją z obecnymi rozwiązaniami, wdrożonymi w wybranych państwach Europy.

„Uważa się, że rozwój pojazdów elektrycznych na dużą skalę zmieni sposób, w jaki korzystamy z samochodów, ale także będzie miał istotny wpływ na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Dlatego też integracja pojazdów elektrycznych z sieciami elektroenergetycznymi stanowi duże wyzwanie. Jednym ze sposobów, aby podołać temu wyzwaniu jest implementacja nowych technologii takich jak Vehicle to Grid (V2G) – systemu zapewniającego dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy pojazdem a siecią, umożliwiającego wykorzystanie energii zgromadzonej w baterii samochodu do stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej” – pisze w stępie do publikacji Jonathan Knott, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Rzeczpospolitej Polsce.

„Przedstawiona w raporcie analiza potencjału technologii V2G dotyczy aspektów poznawczych oraz aplikacyjnych. Zamiarem pierwszej części raportu jest prezentacja istoty koncepcji V2G. Zaprezentowano potencjał mobilnych magazynów energii elektrycznej oraz wskazano główne elementy architektury elektroenergetycznej, niezbędne dla upowszechnienia usługi. Scenariusz dwukierunkowej współpracy pojazdów elektrycznych z siecią pozwolił także wskazać najważniejsze mechanizmy tworzące wartość dodaną dla poszczególnych uczestników zaangażowanych w rozwój tej technologii. Część druga poświęcona jest prezentacji dotychczasowych osiągnięć w rozwoju technologii V2G” – zachęca do lektury opracowania Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Raport można pobrać ze strony PSPA (format PDF):